DOŚWIADCZENIE

Świadomość ekologiczna stanowi coraz ważniejszy aspekt zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Ograniczenie zmian klimatycznych poprzez poszukiwanie przyjaznych środowisku rozwiązań, staje się oczywistą postawą każdej jednostki. Firma Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j. rozwija innowacyjne technologie, dzięki którym będzie możliwe ograniczenie negatywnego wpływu utylizacji odpadów.

Metal Expert jest inicjatorem oraz projektantem dwóch koncepcji zagospodarowania odpadów i ich waloryzacji z odzyskiem energii dla odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych. Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz know-how należą wyłącznie do Metal Expert.

Historia projektów zagospodarowania odpadów w procesie pirolizy

1 stycznia 2013 r. – 30 września 2015 r. – Metal Expert realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach POIG Działanie 1.4 “Wsparcie projektów celowych”, pn. „Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania”. Całkowita wartość projektu wyniosła 16,3 mln PLN. Projekt ten pozwolił na opracowanie prototypu MEx 1 instalacji służącej przetwarzaniu odpadów komunalnych RDF.

1 maja 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.  –  realizacja projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach POIG Działanie 1.4 “Wsparcie projektów celowych”, pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii do pirolizy osadów z oczyszczalni ścieków”. Całkowita wartość projektu wyniosła 10,9 mln PLN. Projekt ten pozwolił na opracowanie prototypu MEx 2 instalacji do pirolizy odpadów, przeznaczonego do zagospodarowania osadów ściekowych.  Instalacja również oparta na reaktorze elektrycznym, mniejszych rozmiarów, była testowana w oczyszczalni ścieków w województwie pomorskim.

Reaktory pirolityczne zasilane energią elektryczną wykorzystywane były w latach 2014 – 2015 do badań laboratoryjnych oraz w pierwszych prototypach instalacji do pirolizy (MEx 1 i MEx 2). Reaktor pozwolił na weryfikację i optymaizację procesu pirolizy dla różnego typu materiałów wsadowych (m. in. odpady resztkowe, osady, biomasa, tworzywa sztuczne).

Lata 2016 – 2017 rozwój nowej koncepcji reaktorów EL PIRO do pirolizy przez Metal Expert, stworzenie prototypowych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w przyszłej produkcji instalacji do waloryzacji odpadów.

Nowe urządzenia charakteryzują się m.in. zmianą zasilania, wykorzystując palnik gazu, który zamiast zasilania energią z zewnątrz wykorzystuje wytworzony gaz pirolityczny, co pozwala na utrzymywanie procesu autotermicznego.

Reaktory EL PIRO charakteryzują się również większą powierzchnią wymiany ciepła w stosunku do poprzednich prototypów. Szybsze przeprowadzanie procesu pirolizy oraz większa sprawność dostarczania energii cieplnej to cechy wyróżniające nowe projekty Metal Expert do waloryzacji odpadów. Innowacyjność nowych rozwiązań została opatentowana przez Metal Expert zarówno na terenie Polski jak i innych krajów europejskich.

W latach 2016 – 2017 instalacje do pirolizy odpadów komunalnych są testowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu, a do utylizacji osadów ściekowych w miejskiej oczyszczalni ścieków w województwie warmińsko – mazurskim oraz w gminnej oczyszczalni w województwie pomorskim.

2018 r. – Testy wdrożeniowe oraz rozpoczęcie produkcji i sprzedaży reaktorów pirolitycznych EL PIRO.

Zdjęcia do powiększenia:

Badania różnych rodzajów wsadów w laboratoryjnym reaktorze pirolitycznym

Instalacja do pirolizy osadów ściekowych testowana w oczyszczalni ścieków w województwie pomorskim

Instalacja do pirolizy osadów ściekowych testowana w oczyszczalni ścieków w województwie warmińsko – mazurskim

 

 

 

 

 

 

 

Budowa instalacji do pirolizy odpadów komunalnych w postaci RDF na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu

Wnętrze instalacji testowej w 2015 roku