PIROLIZA WYSOKOKALORYCZNEJ FRAKCJI ODPADÓW RDF

Frakcja resztkowa, nienadająca się do recyklingu, ze względu na swoją wysoką kaloryczność (powyżej 6 MJ/kg), stanowi problem dla większości zakładów utylizacji odpadów, gdyż wg przepisów prawa od 1 stycznia 2016 roku nie można być składowana. RDF jako produkt powstały z odpadów nienadających się do recyklingu występujący w postaci np. płatka, może być wykorzystywany w procesach odzysku energetycznego, takich jak piroliza. Metoda ta jest przyjazna środowisku, ponieważ w odróżnieniu od spalania proces zachodzi w ograniczonej ilości tlenu.

Opis technologii:

  1. Przygotowane odpady poddawane są procesowi pirolizy, który zachodzi w warunkach beztlenowych. Temperatura uzyskiwana w reaktorze pirolitycznym to około 800 -1000°C.
  2. Produkowany w procesie wysokokaloryczny syngaz zostaje odpylony i pozbawiony związków agresywnych (Cl, S, F).
  3. Część syngazu wykorzystywana jest do zasilania palników pirolizera, dzięki czemu proces pirolizy jest autotermiczny.
  4. Oczyszczony syngaz jest wykorzystywany jako paliwo gazowe alternatywne do zasilenia silnika wewnętrznego spalania.
  5. Silnik stanowi jednostkę kogeneracyjna do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej.

 

(pobierz ulotkę: INNOWACYJNA METODA WALORYZACJI ODPADÓW piroliza w technologii EL PIRO)

 

Wnętrze instalacji demonstracyjnej do pirolizy RDF na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu

Instalacja zlokalizowana przy ZUO – widok z zewnątrz

Płatek RDF będący materiałem wejściowym procesu pirolizy resztkowej frakcji odpadów komunalnych

Obecnie zaprojektowany i wykonany reaktor EL PIRO 2.0