WSPÓŁPRACA

Poszukujemy inżynierów i technologów zainteresowanych współpracą przy projektach pirolitycznych. Osoby takie będą brały czynny udział w pracach konstrukcyjnych związanych z budową prototypów oraz nowych produktów z zakresu Waste to Energy. Jeśli chcesz realizować ciekawe, nieseryjne projekty w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku – prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
rekrutacja@metalexpert.pl