PIROLIZA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Odwodniony na prasie bądź wirówce osad ściekowy ze względu na swoją wysoką kaloryczność (powyżej 6 MJ/kg), stanowi problem dla większości oczyszczalni ścieków, gdyż wg przepisów prawa od 1 stycznia 2016 roku taki odpad nie może być składowany. Termiczne metody przetwarzania osadów w procesach takich jak piroliza, stanowi bezpieczne dla środowiska rozwiązanie dla zagospodarowania tego odpadu.

Opis technologii:

  1. Odwodniony osad ściekowy z oczyszczalni ścieków podawany jest do suszarki o średniej wydajności około 100 kg/h.
  2. Proces suszenia pozwala na uzyskanie osadu o wilgotności poniżej 10%.
  3. Suchy osad poddawany jest w trybie ciągłym procesowi pirolizy wysokotemperaturowej, zachodzącej bez udziału tlenu. Temperatura uzyskiwana w reaktorze pirolitycznym to około 800 – 1000oC.
  4. Głównym produktem procesu pirolizy jest gorący syngaz zasilający kocioł parowy.
  5. Produkowana w kotle para technologiczna służy jako medium grzewcze suszarki osadu, zamykając w ten sposób bilans procesu.

pobierz ulotkę: INNOWACYJNA METODA ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH suszenie i piroliza w technologii EL PIRO

 

Kontenerowa jednostka do utylizacji osadów ściekowych

Wnętrze kontenerowej instalacji do utylizacji osadów ściekowych

Wilgotny osad ściekowy na terenie oczyszczalni przed procesem suszenia

Powstający w porcesie bio-karbonizat – redukcja masy oraz kaloryczności w stosunku do materiału wsadowego