NASZE PROJEKTY

Firma Metal Expert posiada szerokie zaplecze badawczo – rozwojowe, a od 2013 roku rozwija innowacyjne technologie, dzięki którym możliwe jest ograniczenie negatywnego wpływu utylizacji odpadów. Firma jest inicjatorem oraz projektantem dwóch wariantów zagospodarowania odpadów i ich waloryzacji z odzyskiem energii dla odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych. Autorska koncepcja zagospodarowania odpadów w patentowanych reaktorach pirolitycznych nosi nazwę EL PIRO.

Instalacje do pirolizy EL PIRO działają nie tylko w teorii – został wykonany szereg badań potwierdzających możliwość wykorzystania instalacji w praktyce. Obecnie prowadzimy ostatnie prace mające na celu komercjalizację naszego produktu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami działania poszczególnych instalacji i historią naszych projektów.