NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaka jest maksymalna roczna wydajność instalacji do pirolizy odpadów komunalnych / osadów ściekowych?

Wydajność roczna dla 1 reaktora do pirolizy odpadów komunalnych w postaci RDF wynosi około 4 500 Mg/rok.  Do pirolizy osadów ściekowych dedykowane są mniejsze reaktory wydajność dla takiej instalacji wyniesie około 400 – 500 Mg/ rok.

Czy instalacje są skalowalne?

Instalacja będzie mogła pracować modułowo. Planowana maksymalna wydajność wynosi około 600 kg/h. Optymalna skalowalność zakłada współpracę 2 – 3 modułów.

Jaką powierzchnię terenu zajmuje instalacja do pirolizy odpadów komunalnych / osadów ściekowych?

Instalacja do zagospodarowania wysokokalorycznej frakcjo odpadów komunalnych  powinna być posadowiona na utwardzonej powierzchni o wymiarach około 12 m x 30 m. Instalacja powinna zostać zlokalizowana w miejscu, w którym nie będzie narażona na oddziaływanie czynników atmosferycznych (np. w namiocie technicznym lub bezpośrednio na hali zakładu).

Instalacja do pirolizy osadów ściekowych powinna zostać posadowiona na utwardzonej powierzchni o wymiarach około 14 m x 4 m, gdzie zlokalizowany zostanie kontener morski o wymiarach 12 m x 2,5 m (instalacja dostępna wraz z kontenerem).

Jaki jest koszt budowy instalacji do pirolizy?

Dokładny koszt instalacji nie jest jeszcze znany, prowadzimy teraz ostatnie prace rozwojowe i badania, a także wyceny. Oferta cenowa dostępna będzie w II poł. 2018 roku.

Czy na instalację można uzyskać dofinansowanie?

Tak, instalacje do pirolizy odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych ze względu na swój proekologiczny charakter wpisują się w unijne programy dotyczące gospodarki odpadami, pozytywnego wpływu na klimat oraz gospodarki wodno – ściekowej. Polecamy zapoznanie się z harmonogramami Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2022 poświęconych tematyce gospodarki wodno ściekowej oraz gospodarki odpadowej. Ponad regionalnie działania mogą zostać wsparte funduszami pochodzącymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Oprócz dofinansowań nasi Klienci mogą skorzystać również ze specjalnych preferencyjnych pożyczek na pro-środowiskowe inwestycje np. z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy na terenie Polski taka instalacja już pracuje i czy można ją zobaczyć podczas pracy?

Instalację do pirolizy odpadów komunalnych w postaci płatka RDF testujemy obecnie w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu (woj. warmińsko – mazurskie). Obecnie trwają wewnętrzne testy, które pozwolą nam na dopracowanie finalnego produktu. Instalację do pirolizy osadów ściekowych testowaliśmy w Oczyszczalni Ścieków w województwie pomorskim, obecnie testy odbywają się w oczyszczalni ścieków w województwie warmińsko – mazurskim. Testy pokazowe dla naszych Klientów obu instalacji przewidujemy rozpocząć w II poł. 2018 r. Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami dostępnymi w zakładce Doświadczenie.

Jaki jest uzysk energetyczny instalacji?

Instalacja do pirolizy odpadów komunalnych pozwala uzyskać z 1 tony RDF o kaloryczności 24 MJ/kg średnio 0,6 MWh energii elektrycznej oraz 1,2 MWh energii cieplnej. Ilość wytwarzanej energii jest mocno uzależniona od parametrów odpadów (zwłaszcza jego kaloryczności). Energia będzie mogła zostać zużyta na własne potrzeby zakładu, a nadwyżki odsprzedane do sieci, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu.

Czy podczas procesu powstają odpady?

Podczas standardowego procesu pirolizy powstają 3 produkty: kaloryczny gaz, olej pirolityczny oraz frakcja stała – karbonizat. Proces zachodzący w instalacjach EL PIRO został tak dopracowany, aby zmaksymalizować ilość powstającego gazu – produktu oczekiwanego, a zminimalizować powstającą w procesie ilość odpadów. Obecnie udało nam się ograniczyć powstającą frakcję oleistą, a jedynym odpadem powstającym w procesie pirolizy są niewielkie ilości karbonizatu.  Nasz Zespół Badawczy prowadzi szereg badań, które w przyszłości pozwolą zagospodarować karbonizat np. w budownictwie, w produkcji dróg w warstwach nieprzepuszczalnych.

Jakie odpady nadają się do pirolizy?

Odpad najlepiej nadający się do pirolizy to odpad o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg suchej masy, rozdrobniony i wysuszony lub odwodniony. Takim odpadem jest paliwo alternatywne RDF, produkowane w większości zakładów utylizacji oraz ustabilizowany osad ściekowy, produkowany na każdej oczyszczalni ścieków. Dodatkowo technologia nadaje się więc do zagospodarowania wielu różnorodnych rodzajów odpadów, składających się z materiału organicznego. Więcej można przeczytać w Zagospodarowanie innych odpadów (w tym odpadów przemysłowych).